Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}
   

 


Nevajag pašsadedzināties tikai tādēļ, lai citiem būtu silti...


 

Sertifikācijas Nolikums

NOLIKUMS PAR SERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBU UROLOGA SPECIALITĀTĒ


 

 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 

1.            Šis nolikums nosaka ārstniecības personu sertifikācijas kārtību urologa specialitātē.

2.            Urologs ir ārsts, kurš atbilstoši UROLOGA SPECIALITĀTES NOLIKUMAM apguvis pēcdiploma apmācības programmu un specializāciju uroloģijā.

3.            Urologa specialitāte ir ārstniecības personu pamatspecialitāte Latvijas Republikā.

4.            Nolikums sastādīts saskaņā ar Labklājības ministrijas 1998. gada 13. marta rīkojumu Nr. 63, kurš apstiprina „Nolikumu par ārstniecības personu sertifikācijas kārtību pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs, papildspecialitātēs un ārstnieciskajās un diagnostiskajās metodēs”.

 

SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENA KOMISIJA

 

Sertifikācijas eksāmenu komisijas personālsastāvu uz diviem gadiem ievēl asociācijas pilnsapulcē, balsojot. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā 5, bet ne vairāk kā 9 locekļi, profesionālās asociācijas biedri, sertifikācijas eksāmenu komisijas personālsastāvs var tikt ievēlēts atkārtoti.

1.            Sertifikācijas eksāmenu komisija veic šādas funkcijas:

1.1        Izstrādā un apstiprina sertifikācijas eksāmena programmu un teorētiskā eksāmena jautājumus;

1.2        Izstrādā un apstiprina resertifikācijas vērtēšanas sistēmu;

1.3        Nosaka sertifikācijas eksāmena un resertifikācijas vērtēšanas sistēmu;

1.4        Pieņem no sertificējamām personām nepieciešamos dokumentus;

1.5        Informē sertificējamās personas par sertifikācijas eksāmena programmām, jautājumiem, eksāmena vērtēšanas sistēmu, eksāmena vietu un laiku;

1.6        Nosaka sertifikācijas eksāmena vietu un laiku;

1.7        Izvērtē sertificējamo un resertificējamo ārstniecības personu iesniegtos dokumentus;

1.8        Sniedz sertifikācijas atteikumu sertificējamām ārstniecības personām, ja iesniegtie dokumenti jeb profesionālās darbības pārskati un kvalifikācijas celšanas dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām;

1.9        Pieņem teorētiskos un praktiskos sertifikācijas eksāmenus;

1.10    Izvērtē sertificējamo ārstniecības personu profesionālās darbības pārskatus un kvalifikācijas celšanas atbilstību specialitātes nolikumā noteiktajām prasībām, ja ārstniecības personas sertifikācijas eksāmenu kārto ar datora palīdzību vai tiek veikta viņu resertifikācija;

1.11    Pieņem lēmumu par sertifikācijas piešķiršanu;

1.12    Sniedz priekšlikumus par sertifikāta anulēšanu;

Sertifikācijas eksāmenu komisija sadarbojas ar augstākstāvošo sertifikācijas institūciju uz savstarpējā līguma pamata.

 


SERTIFICĒJAMAS ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS PRETENDENTS

 

Par sertificējamas ārstniecības personas pretendentu uroloģijas specialitātē var būt ārsts, kurš atbilstoši UROLOGA SPECIALITĀTES NOLIKUMAM ir apguvis pēcdiploma apmācības programmu.

 

SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 

1.            Iesniegums sertifikācijas komisijas priekšsēdim (1. Pielikums);

2.            Augstākās medicīniskās izglītības diploma kopija;

3.            Dokumenti par pēcdiploma apmācību un papildus kvalifikāciju;

4.            Darba atskaite par pēdējiem 3 darba gadiem (rezidentiem par visu rezidentūras laiku);

5.            Rekomendācijas, pēcdiploma apmācības vadītāja atsauksmi;

6.            Apliecinājums par sertifikācijas eksāmena apmaksu.

 

SERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA

 

1.            Sertifikācijas eksāmens notiek ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc iesnieguma par pārējo dokumentu iesniegšanas Sertifikācijas komisijai;

2.            Ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms eksāmena pretendents var iepazīties ar programmētās pārbaudes jautājumu variantu vai rezidentūras programmas prasībām, kā arī ar rekomendētās literatūras sarakstu.

 

SERTIFIKĀCIJAS NORISE

1.            Sertifikāta pretendents atbild uz programmētās pārbaudes jautājumiem (rakstiski un anonīmi kopējot atbilžu lapu un kodu iesniedzot Sertifikācijas komisijas sekretāram atsevišķā aploksnē) un/vai pretendents klātienē atbild uz sertifikācijas komisijas locekļu jautājumiem par eksaminējamā trīs iepriekš apskatītu uroloģisku slimnieku (laiks pretendentam slimnieku apskatei un izjautāšanai, izmeklēšanai – 2 stundas pirms jautājumu uzdošanas) diagnozēm, slimību etioloģiju, patoģenēzi, iespējamo izmeklēšanu, ārstēšanu u.t.t. Jautājumu skaits netiek ierobežots. Vērtēšana notiek pēc 10-mit ballu (punktu) skalas (0-10, kad katrs komisijas loceklis aizklāti novērtē atbildes par katru apskatīto slimnieku atsevišķi, tādejādi piešķirot punktus no 0 (0+0+0) līdz 30 (10+10+10). Lai eksāmens tiktu ieskaitīts, pretendentam jāiegūst vismaz 65% no maksimāli iespējamā punktu skaita;

2.            Sertifikācijas un resertifikācijas pretendents mutiski atbild uz sertifikācijas jautājumiem, kas saistīti ar rezidentūras vai darba atskaiti.


MINIMĀLAIS OPERĀCIJU SKAITS SERTIFIKĀCIJAS PRETENDENTAM UROLOĢIJĀ

 

Operācijas nosaukums                                              Patstāvīgi                    Asistētās

 

Uretras polipu operācija                                                5                                  5

Cirkumcīzija                                                                10                                5

Hidrocēles operācija                                                     10                                5

Orhopeksija                                                                 2                                  5

Orhektomijas + Orhofunikulektomijas                           10                                 5

Vazoligatūras, vazorezekcijas                                        3                                  1

Varikocēles operācijas                                                  3                                  1

Uretras plastika striktūras gadījumā                                                                   5

Cistostomija + Cistolitotomija                                       10                                5

Testis un prostatas biopsija                                          10                                10

Uretrocistoneoanastomoze                                           1                                  5

Uretrotomija                                                               5                                  5

Uretrolitotomija                                                           1                                  5

Pielolitotomija                                                             3                                  5

Nefrostomija                                                               3                                  5

Nefrektomija                                                              10                                10

Tumornefrektomija                                                     10                                10

Operācijas pie sieviešu urīna nesaturēšanas                    3                                  5

Paranefrīta drenāžas, nieres dekapsulācija                     3                                  3

Pielouretrālā segmenta plastika                                     3                                  10

Parciāla cistektomija                                                    3                                  5

Cistoprostatektomija                                                                                        5

Cistohisterektomija                                                                                          2

Prostatadenomektomija                                               10                                10

Radikāla prostatektomija                                                                                  5

 

ENDOUROLOĢIJA

 

Operācijas nosaukums                                              Patstāvīgi                    Asistētās

 

Perkutāna nefrostomija                                               3                                  10

Litoekstrakcija                                                           5                                  10

Urīnpūšļa TUR                                                          20                                20

Prostatas TUR                                                           20                                50

Kontakta litotripsija                                                    10                                10

Optiskā uretrotomija                                                   5                                  5

Cistoskopija + Uretroskopija                                       50                                5

Ureteru kateterizācijas + nieru stent tipa                       30                                10

Ureteroskopija                                                           10                                10

Ureteru ostiju incīzija                                                  5                                  5

 

Follow veselslv on Twitter

  

 

Citi piedāvājumi